Tipy pro nošení kontaktních čoček - Optika Polák

Optika Polák

Tipy pro nošení kontaktních čoček

Vždy, než začnete manipulovat s kontaktními čočkami, umyjte si ruce jemným mýdlem a usušte je ručníkem, který nepouští vlákna.
Vždy po vyjmutí svých kontaktních čoček je očistěte, opláchněte a vydezinfikujte. Postupujte podle rad svého očního lékaře nebo optometristy.
Vždy vyjímejte jako první stejnou čočku, abyste zamezil/a záměně pravé kontaktní čočky za levou.
Vždy zavírejte všechny lahvičky s roztoky, když je nepoužíváte.
Vždy denně vyčistěte své pouzdro na kontaktní čočky a nechte jej vyschnout na vzduchu. Své pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte každé tři měsíce.
Roztok vždy používejte před uplynutím doby použitelnosti vyznačené na obalu, nebo jej vyhoďte.
Vyjímejte vždy kontaktní čočky před tím, než jdete plavat.
Vždy při sobě noste své pouzdro na kontaktní čočky spolu s lahvičkou víceúčelového roztoku, abyste měl/a bezpečné místo na uchování kontaktních čoček.
Vždy se objednávejte na pravidelné kontroly ke svému očnímu lékaři.
Nikdy nedovolte, aby se do kontaktu s vašimi kontaktními čočkami dostalo mýdlo, kosmetika nebo jiné látky.
Nikdy se nedotýkejte konečkem lahvičky s roztokem jakéhokoli povrchu včetně vašeho prstu nebo kontaktní čočky.
Nikdy nepoužívejte dvakrát jakýkoli roztok na kontaktní čočky.
Nikdy nepoužívejte oční kapky nebo roztok, který není určen pro použití s kontaktními čočkami.
Nikdy nenoste kontaktní čočky v přítomnosti škodlivých nebo dráždivých výparů nebo kouře.
Nikdy nenoste kontaktní čočky po dobu delší, než je pro dané čočky předepsaná.
Nikdy s nikým kontaktní čočky nevyměňujte.

Zdroj: www.bausch.cz