ZABRAŇME NÁRŮSTU DIOPTRIÍ U DĚTÍ - Optika Polák

Optika Polák

ZABRAŇME NÁRŮSTU DIOPTRIÍ U DĚTÍ

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY DĚTI S MYOPIÍ, PROTOŽE KAŽDÁ DIOPTRIE SE POČÍTÁ.

Telefony, počítače nebo domácí úkoly – v dnešní době se děti soustředí hlavně na to, co mají přímo před sebou a často tráví méně času venku. Důsledkem tohoto chování je, že se stále u více dětí objevuje myopie. Za poslední dvě desetiletí to byl jeden z důvodů, který vedl k velkému nárůstu myopie a v současné době je více než třetina světové populace krátkozraká. Do roku 2050 se předpokládá, že bude myopických přibližně 50 % obyvatelstva, tedy 5 miliard lidí na celém světě. Společ-nost Rodenstock vyvinula řešení: nové brýlové čočky Rodenstock MyCon. Jsou navrženy tak, aby korigovaly myopii u dětí, zajišťovaly ostré vidění a zároveň působily proti jejímu nekontrolovatelnému růstu.

KRÁTKOZRACÍ RODIČE

Dalším předpokladem vyššího výskytu myopie jsou genetické aspekty. Pokud jsou oba rodiče krátkozrací, pravděpodob-nost u dětí se zvyšuje až na 60 %. U myopických dětí je také zvýšené riziko očních chorob v dospělosti i s ohledem na stupeň myopie. Vzhledem k tomu, že vysoká myopie v mladém věku může mít výrazný vliv na pozdější život, je zásadní co nejdříve progresi myopie zpomalit. Jako odborník na nejostřejší vidění chce Rodenstock vždy zajistit nejvyšší přesnost vidění – a to i pro děti. Proto byly vyvinuty nové brýlové čočky MyCon (odvozeno od Myopia Control). Toto řešení specificky zpomaluje progresi myopie u dětí a může být použito pro všechny myopické děti.

VZNIK A PROGRESE MYOPIE

Myopie většinou vzniká, když je oko příliš dlouhé. Běžné jednoohniskové čočky nejsou určeny ke zpomalení progrese myopie. Mohou ji korigovat a zlepšit vidění, ale přímá korekce myopie těmito čočkami promítá světlo do periferních oblastí za sítnicí. To vede k tomu,že se u některých dětí oči přizpůsobí a nadměrně prodlouží, což myopii dále zvyšuje.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE PRO OSTRÉ VIDĚNÍ.

Čočky Rodenstock MyCon jsou navrženy pro korekci myopie a zároveň zpomalení růstu očí, takže se brání progresi krátkozrakosti. U čoček MyCon je světlo rozptýleno tak, že na periferii dopadá už před sítnici, nikoli za ni. Tím se zpomaluje růst délky oka. Proto jsou oblasti pro kontrolu progrese umístěny v periferiích čoček MyCon. Takto umístěné oblasti pro kontrolu myopie zpomalují její progresi, zachovávají ostrý přímý pohled a poskytují ostré vidění. Dítě vždy ostře vidí, kam právě zaostřuje.

FUNKČNÍ TECHNOLOGIE

Při dokumentování účinku čoček určených ke zpomalení myopie je důležité zohlednit regionální rozdíly. Například v Asii trpí vysokou myopií více dětí. Pozitivní vliv těchto čoček na zpomalení myopie je zde tedy také mnohem výraznější. Pětiletá nezávislá klinická studie zkoumající progresi myopie u skupiny evropských dětí ve věku 7 až 14 let ukázala, že účinnost brýlových čoček založených na principech Rodenstock MyCon může zpomalit progresi myopie až o 40 %.

ZDRAVĚJŠÍ BUDOUCNOST DĚTÍ DÍKY OSTRÉMU VIDĚNÍ A KONTROLE MYOPIE

Pro děti nošení brýlí může často znamenat omezení kvality života, protože je nosí nerady. Rodenstock nabízí čočky MyCon s různou formou ztenčení, v indexech 1,5, 1,6, 1,67 a 1,74 a s různými povrchovými úpravami. To znamená, že čočky MyCon jsou dostupné pro různé formy velikosti myopie nebo s možností volby povrchové úrpavy na přání. Všem myopickým dětem mohou být brýlové čočky MyCon doporučeny, bez ohledu na velikost myopie. Pro výběr nebo doporučení není potře-ba žádné další vybavení.